Lựa chọn dịch vụ cho đơn hàng

17:02 29/12/2015   Đặt hàng và quản lý đơn

NhapHang cung cấp các dịch vụ sau để giao dịch và xử lý đơn hàng:

1. Mua hàng

- Các đơn hàng trên NhapHang đều mặc định chọn dịch vụ mua hàng và không có lựa chọn bỏ. Trong trường hợp bạn chỉ có nhu cầu vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hướng dẫn.

NhapHang thực hiện mua hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm đặt cọc, nếu vượt quá thời điểm trên, NhapHang sẽ không thu phí mua hàng. 

- Chính sách mua hàng và các hướng dẫn liên quan tới việc sử dụng dịch vụ mua hàng, vui lòng tham khảo tại đây

2. Kiểm hàng

- Các đơn lựa chọn dịch vụ kiểm hàng sẽ được kiểm tra số lượng, mẫu mã, các thuộc tính sản phẩm đã chọn khi mua hàng. Các đơn không lựa chọn dịch vụ kiểm hàng, NhapHang sẽ chỉ kiểm tra xem có đúng danh mục hàng hóa đã mua mà không kiểm tra chi tiết số lượng & mẫu mã. 

- Khi tạo đơn, dịch vụ kiểm hàng sẽ được lựa chọn sẵn. Nếu bạn không có nhu cầu kiểm hàng với đơn đang tạo, có thể bỏ tick chọn dịch vụ kiểm hàng.

- Chính sách mua hàng và các hướng dẫn liên quan tới việc sử dụng dịch vụ mua hàng, vui lòng tham khảo tại đây

3. Đóng gỗ 

- Đối với các đơn hàng dễ móp méo, biến dạng, hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, NhapHang khuyến cáo Khách hàng lựa chọn dịch vụ Đóng gỗ. Do việc vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam thường xuyên gặp va đập nên kể cả đối với các đơn hàng khi chuyển nội địa Trung Quốc an toàn, NhapHang vẫn khuyến cáo Khách hàng đóng gỗ để đảm bảo an toàn khi về tới Việt Nam.

- Có 2 hình thức Đóng gỗ riêng kiện & đóng gỗ chung (đóng gỗ cùng với các kiện hàng của các Khách hàng khác). Hình thức mặc định khi lựa chọn Đóng gỗ là hình thức Đóng gỗ chung.

- Mức phí đóng gỗ và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ đóng gỗ, xin vui lòng tham khảo tại đây

4. Vận chuyển quốc tế 

- Có 2 hình thức vận chuyển quốc tế Trung Quốc - Việt Nam là Vận chuyển thường (VCT) và Chuyển phát nhanh (CPN). 

- Khi tạo đơn hàng, hình thức vận chuyển mặc định là VCT. Trong trường hợp Khách hàng tick chọn dịch vụ CPN, NhapHang sẽ ưu tiên thời gian mua, kiểm, vận chuyển theo hình thức chuyển phát nhanh đối với kiện hàng. 

- Thời gian để thay đổi hình thức vận chuyển quốc tế là trước khi NhapHang đã nhận đơn hàng. 

- Chính sách và mức phí , hướng dẫn sử dụng các hình thức vận chuyển, vui lòng xem tại đây


Trong trường hợp có những yêu cầu dịch vụ đặc biệt, vui lòng comment trên đơn hàng và gửi lại cho bộ phận Chăm sóc khách hàng.