Quyền lợi gia tăng của Khách hàng NhapHang

14:27 15/01/2016   Dành cho khách hàng mới

NhapHang hợp tác với các đơn vị cung cấp các giải pháp Marketing & bán hàng hàng đầu Việt Nam như Haravan, Onnet... để hỗ trợ Khách hàng sau công đoạn nhập hàng.
Với Onnet, NhapHang kết hợp trong các chương trình đào tạo Khách hàng về các kỹ năng & giải pháp kinh doanh trực tuyến và marketing online. Thông qua các chương trình đào tạo, NhapHang mong muốn mang đến cho Khách hàng nhiều giá trị gia tăng hơn nữa bên cạnh dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng & giải pháp nhập hàng.