Hướng dẫn cập nhật công cụ đặt hàng trên Nhaphang.com

13:53 04/03/2019   Hướng dẫn


1.         Với khách hàng mới (thiết bị chưa cài công cụ đặt hàng)

- Bước 1: Quý khách truy cập đường link: http://nhaphang.com/

- Bước 2: Tại màn hình trang chủ của hệ thống, cài đặt công cụ bằng cách click vào nút [Cài đặt công cụ mua hàng]


Xem thêm Video hướng dẫn cài đặt công cụ để đặt hàng trên Nhaphang.com:

http://hotro.nhaphang.com/post/huong-dan-cai-dat-cong-cu-dat-hang-78

 

2.         Với khách hàng cũ (thiết bị đã cài công cụ đặt hàng)

2.1. Trường hợp khi thêm hàng vào giỏ không được và hiển thị thông báo lỗi: “THÔNG BÁO LỖI THÊM GIỎ HÀNG” tức là: Công cụ đặt hàng của bạn đang là phiên bản cũ, bạn phải cập nhật công cụ mới nhất để có thể tiếp tục đặt hàng.

- Các bước cập nhật công cụ mới nhất:

Bước 1: Cập nhật công cụ mới nhất bằng cách click vào nút [Tại đây] (như hình ảnh mẫu phía dưới) và thực hiện cập nhật công cụ mới nhất.


Bước 2: Thực hiện Update công cụ đặt hàng tại màn hình cửa hàng trực tuyến của trình duyệt.

Lưu ý: Công cụ đặt hàng của Nhaphang sử dụng trên trình duyệt Chrome, Cốc Cốc


           Sau khi cập nhật thành công công cụ đặt hàng, Quý khách có thể kiểm tra thông tin version cũng như bật/tắt công cụ bằng cách vào phần tiện ích mở rộng của trình duyệt.


Ghi chú:

1- Version hiện tại của công cụ đặt hàng

2- Click vào [Chi tiết] để biết thông tin cụ thể của công cụ như: Version, thời gian cập nhật, kích thước, ngôn ngữ.

3- Xóa: Cho phép xóa công cụ khỏi trình duyệt

4- Cho phép bật/tắt công cụ: màu xanh (bật), màu xám (tắt)


Bước 3: Sau khi cập nhật thành công công cụ mới nhất, Quý khách thực hiện F5 lại trang nguồn hàng (taobao, tmall, 1688) để tiếp tục đặt hàng như bình thường.

2.2. Trường hợp khi thêm hàng vào giỏ thành công, nhưng hiển thị thông báo cập nhật công cụ mới nhất. Tức là, công cụ đặt hàng hiện tại của Quý khách chưa phải là phiên bản mới nhất. Quý khách cần cập nhật công cụ mới nhất bằng cách click vào nút [Tại đây] (như hình ảnh mẫu phía dưới) và update như các bước ở trường hợp trên.

Sau khi cập nhật thành công công cụ mới nhất, thực hiện F5 lại trang nguồn hàng (taobao, tmall, 1688) để tiếp tục đặt hàng như bình thường.