Hướng dẫn đăng ký tài khoản

18:10 10/10/2015   Quản lý tài khoản

Để đặt hàng, bạn cần đăng ký tài khoản. Việc tạo mới tài khoản rất dễ dàng tại đây

Lưu ý:

- NhapHang sử dụng Tên tài khoản hoặc Email để đăng nhập

- NhapHang gửi các thông báo qua email và các thông tin đơn hàng qua SMS, do vậy bạn cần đăng ký chính xác và xác thực email & số điện thoại trước khi đặt hàng.