Cài đặt và sử dụng công cụ đặt hàng

11:27 12/10/2015   Đặt hàng và quản lý đơn

Video hướng dẫn cài đặt công cụ để đặt hàng trên Nhaphang.comLưu ý:

- Công cụ đặt hàng của Nhaphang sử dụng trên trình duyệt Chrome, Cốc Cốc