Tạo và đặt cọc đơn hàng

11:27 12/10/2015   Đặt hàng và quản lý đơn

Tạo và đặt cọc đơn hàng trên NhapHang rất dễ dàng trong 3 bước:

1. Đưa sản phẩm vào giỏ hàng

Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ để đưa sản phẩm vào giỏ hàng
tại đây 

2. NhapHang sắp xếp và nhóm các sản phẩm theo từng nhà cung cấp (shop). Mỗi shop tương ứng sẽ là một đơn hàng. Bạn có thể lựa chọn dịch vụ (xem chi tiết các dịch vụ cho đơn hàng tại đây) cho mỗi đơn hàng khác nhau. 

Sau khi lựa chọn dịch vụ cho các đơn hàng và điền đầy đủ ghi chú (nếu có), bạn có thể tạo từng đơn hàng hoặc tạo nhiều đơn hàng một lúc. 

3. Tại giao diện lựa chọn địa chỉ nhận hàng, bạn điền địa chỉ nhận hàng và xác nhận mật khẩu để đặt cọc đơn hàng. 

Đơn hàng sau khi đặt cọc đã đủ điều kiện để NhapHang tiến hành giao dịch đơn hàng. 

Vui lòng xem video hướng dẫn chi tiết dưới đây: