Thống kê lịch sử nhập hàng

16:30 13/10/2015   Đặt hàng và quản lý đơn

Với hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin về quá trình nhập hàng, NhapHang cho phép Khách hàng xuất dữ liệu để thống kê và đánh giá hiệu quả nhập hàng như:

1. Nhà cung cấp nào có thời gian giao hàng nhanh, phí giao hàng nội địa Trung Quốc thấp

2. Tốc độ xử lý trong từng công đoạn của NhapHang (mua hàng, kiểm hàng, vận chuyển...)

3. Chi phí nhập hàng đối với từng nhóm đơn hàng


Khách hàng có thể truy cập trang Quản lý đơn hàng và sử dụng chức năng "Xuất Excel" để có đầy đủ dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê và kiểm soát dịch vụ. NhapHang kỳ vọng những thông tin này sẽ là cơ sở để Khách hàng có những đòi hỏi cao hơn đối với NhapHang trong việc đáp ứng chất lượng dịch vụ.