Hướng dẫn tạo khiếu nại dịch vụ

16:34 13/10/2015   Khiếu nại

Để tạo khiếu nại dịch vụ, khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó, rê chuột vào khu vực link sản phẩm muốn khiếu nại, hệ thống sẽ hiển thị nút Khiếu nại như hình minh họa dưới đây
Sau đó, khách hàng chọn lý do khiếu nại:Kết thúc thao tác khiếu nại, khách hàng có thể bổ sung các thông tin để đẩy nhanh quá trình xử lý khiếu nại: