Làm thế nào để biết hàng đã về kho?

16:54 13/10/2015   Giao hàng

Khi hàng về kho và sẵn sàng giao, NhapHang sẽ gửi thông tin qua tin nhắn điện thoại (sms), trên website, email. 

Để xem chi tiết danh sách các kiện hàng đang ở trong kho và yêu cầu giao, Khách hàng có thể truy cập link: http://nhaphang.com/i/#/giao-hang