Điểm tích lũy là gì?

13:43 16/10/2015   Khách hàng thân thiết

Khi sử dụng dịch vụ NhapHang khách hàng sẽ được tích lũy điểm tương ứng với số tiền chi trả dịch vụ theo công thức: 

Số điểm này gọi là “Điểm tích lũy”. Căn cứ vào “Điểm tích lũy” NhapHang chia thành 7 cấp độ thành viên mỗi cấp độ khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau. Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây 
Để tra cứu điểm tích lũy và mức ưu đãi hiện tại, vui lòng xem tại đây