TB “dừng áp dụng” điều kiện thông quan hàng hóa về Việt Nam

10:02 29/07/2020   Thông báo

Kính gửi Quý Khách hàng!

 

Từ ngày 29/07/2020 NhapHang tiến hành nhận đơn hàng bình thường trở lại, tất cả các đơn hàng Vận chuyển thường sẽ không cần áp dụng điều kiện thông quan theo hình thức Thương mại điện tử: Giá trị đơn hàng từ 1.000.000đ trở xuống và trọng lượng đơn hàng không vượt quá 5kg/kiện hàng.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại tình trạng thông quan hàng hóa về Việt Nam bị hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Vì vậy việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ chậm hơn thời gian dự kiến thông thường.

NhapHang xin thông báo để Quý khách nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!
BQT Nhaphang.com